Sumari: Volum 2, Número 31

Sumari del volum 2, número 31 de la revista Esperit, amb articles sobre política, cultura i filosofia d'Albert Ferrer, Marc Comerma, Bernat Mallén, Marc Maynou, Frederic J. Porta i Alejandro R. Planas.

Sumari: Volum 2, Número 31

Sumari del volum 2, número 31 de la revista Esperit, amb articles sobre política, cultura i filosofia d'Albert Ferrer, Marc Comerma, Bernat Mallén, Marc Maynou, Frederic J. Porta i Alejandro R. Planas.

El trenta-unè número del segon volum d’Esperit explora la filosofia de Fichte, reflexiona sobre l’exèrcit, s’endinsa en la història imperial de Roma, destaca la relació entre llengua i nacionalisme, reivindica una sobirania militar europea i descriu els intel·lectuals de la II República de la mà del poeta Foix.

Albert Ferrer reflexiona sobre la filosofia de l’alemany Johann Gottlieb Fichte. Concretament, se centra en descriure el Jo fichteà, el qual veu com una activitat lliure incondicionada, un autèntic cant prometeic a la subjectivitat absoluta. No obstant això, la conformació de l’ego de Fichte parteix d’elucubracions teòriques artificials i no d’un viatge filosòfic interior, motiu pel qual les seves tesis queden closes al parany del racionalisme.

Alejandro R. Planas argumenta a favor de l'existència d'un exèrcit català, assenyalant el seu valor més enllà de la defensa nacional. Interrogant-se sobre la forma i funció de les forces armades, declina la visió moderna i naïf tot apostant per la consecució d’un cos armat que vetlli pels interessos i futur de la nació.

Marc Comerma analitza l’empremta històrica de l’Imperi Romà. El model imperial fundat i desenvolupat pels romans ha esdevingut l’arquetip en el qual s’han emmirallat els imperis occidentals posteriors. L’esperit de Roma ha perviscut durant mil·lennis en les formes polítiques d’Europa i res fa pensar que el seu brogit s’apagui.

Bernat Mallén continua la seva sèrie sobre la relació entre la llengua i el nacionalisme. En aquesta ocasió se centra en la creació d’espais comuns de cohesió per enfortir la llengua, donar-la a conèixer entre els immigrats i evitar la proliferació de ghettos culturals que contribueixen a l’atomització de la nostra societat.

Marc Maynou exposa alguns elements de la retirada americana de l’Afganistan per observar la promptitud i la crematística segons la qual operen alguns dels patrons principals de la geopolítica mundial. Davant d’aquesta perspectiva, cal plantejar la necessitat de distribuir la responsabilitat sobre la defensa i la seguretat entre la població europea.

Frederic J. Porta sintetitza les idees del poeta J. V. Foix sobre la intel·lectualitat de la dècada dels trenta. Durant els anys de la II República espanyola, Foix va escriure una sèrie d’articles a La Publicitat, en els quals descrivia la situació dels intel·lectuals del seu temps en relació al diner i a l’opinió.

Números:

Revista Esperit

Perfil de l'equip editorial de la revista Esperit.

Més articles d'aquest autor

La teva subscripció s'ha realitzat amb èxit. Benvingut a la Revista Esperit!
Finalitza el pagament per tal d'obtenir accés complet a la revista.
Bentornat, has entrat amb èxit a la Revista Esperit.
El teu compte ha estat activitat i ja tens accés a tot el contingut.