Sumari: Volum 2, Número 16

Sumari del volum 2, número 16 de la revista Esperit, amb articles sobre política i cultura de Georgina Belles, Marc Comerma, Marc Maynou i Frederic J. Porta.

Sumari: Volum 2, Número 16

Sumari del volum 2, número 16 de la revista Esperit, amb articles sobre política i cultura de Georgina Belles, Marc Comerma, Marc Maynou i Frederic J. Porta.

En el setzè número del segon volum destaquem el paper central de la gastronomia en la cultura, dissertem sobre el sentit del deure, fem referència al repoblament del país i denunciem l’autonomització de l’economia respecte de l’existència.

Marc Comerma reflexiona sobre el sentit del deure. Contràriament a la visió utilitarista i hedonista que predomina actualment, la qual pregona una existència sense càrregues ni compromisos, l’assumpció de responsabilitats és una via imprescindible per a la realització i dignificació de la vida dels homes.

Marc Maynou exposa com el repoblament dels territoris oferint facilitats als futurs colons és una mesura habitual al llarg de la història en les zones de frontera. A Catalunya, on el govern ha engegat processos per fer-ho amb refugiats, s’ha d’aturar aquest procés, garantint alhora les facilitats necessàries per a què els joves catalans s’hi instal·lin.

Frederic J. Porta analitza el procés històric d’autonomització de l’economia. La creació dels mercats, impulsada inicialment per les monarquies absolutes, va acabar per materialitzar les cosmovisions tradicionals dels europeus. Les primeres revolucions burgeses d’èxit, entre 1688 i 1789, van ser fites en aquest procés d’expansió d’una manera, no només econòmica sinó existencial, de veure i de viure el món.

Números:

Revista Esperit

Perfil de l'equip editorial de la revista Esperit.

Més articles d'aquest autor

La teva subscripció s'ha realitzat amb èxit. Benvingut a la Revista Esperit!
Finalitza el pagament per tal d'obtenir accés complet a la revista.
Bentornat, has entrat amb èxit a la Revista Esperit.
El teu compte ha estat activitat i ja tens accés a tot el contingut.