Sumari: Volum 2, Número 10

Sumari del volum 2, número 10 de la revista Esperit, amb articles sobre política i cultura de Marc Comerma, Marc Maynou, Frederic J. Porta i Alejandro R. Planas.

Sumari: Volum 2, Número 10

Sumari del volum 2, número 10 de la revista Esperit, amb articles sobre política i cultura de Marc Comerma, Marc Maynou, Frederic J. Porta i Alejandro R. Planas.

En el número 10 del volum 2 de la revista Esperit reflexionem sobre la nació com a extensió de la família, ponderem sobre les cicles de la vida, resseguim els orígens dels conceptes d'esquerra i dreta i cerquem en els nostres orígens les arrels per a reconstruir l'essència de la Catalunya del futur.

Marc Comerma discorre sobre la familiaritat del concepte de nació. La creença en uns avantpassats comuns i els nombrosos patrons identificadors de les comunitats nacionals fan que els seus membres se sentin units per lligams propers als de parentiu. Aquesta visió, actualment injuriada, ofereix patrons explicatius sobre el fet nacional, la seva preservació, i l’òptima assimilació de nous membres.

Marc Maynou exposa algunes de les nocions cícliques existents en l’experiència vital de les persones, contraposant-les a la recta ascendent de la modernitat industrial. Presenta breument alguns dels autors principals de l’estudi dels cicles socials—Spengler, Kondratiev, Deulofeu—alhora que projecta alguns dels estudis més recents al cas català.

Frederic J. Porta ressegueix els orígens i l’assentament dels conceptes d’Esquerra i Dreta en la Revolució Francesa, i la seva consolidació després de la restauració de 1815. A redós del liberalisme i a causa de continuïtats fortuïtes, designacions i termes originàriament espacials van desenvolupar un contingut polític propi a França. Del segle XIX fins l’actualitat, si bé que amb transformacions, s’han mantingut unes terminologies d'origen revolucionari.

Alejandro R. Planas explora en el bagatge que ens van llegar els nostres avantpassats per a redefinir la metapolítica del futur Estat català. En la seva anàlisi, comença pels grecs d’Empúries, el seu concepte de Justícia i el seu inextricable vincle amb una societat d’ordres i virtuts cardinals. Per a la restitució de l’esperit català, Catalunya ha de formar homes virtuosos i justos.

Números:

Revista Esperit

Perfil de l'equip editorial de la revista Esperit.

Més articles d'aquest autor

La teva subscripció s'ha realitzat amb èxit. Benvingut a la Revista Esperit!
Finalitza el pagament per tal d'obtenir accés complet a la revista.
Bentornat, has entrat amb èxit a la Revista Esperit.
El teu compte ha estat activitat i ja tens accés a tot el contingut.