Condicions d'ús

Informació general de la seu electrònica o lloc web Esperit.cat

Esperit.cat (https://www.esperit.cat) és un domini de Demian Media LLC (d’ara endavant Demian Media) incorporada a l’estat de Delaware, Estats Units d’Amèrica, i domicili al 57 W 57th Street, 4th floor de Nova York, NY, 10019, tel. +1 (917) 720-3417 i adreça privacitat@esperit.cat que edita la revista Esperit en multiplataforma. Mitjançant el domini Esperit.cat, l'empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web Esperit.cat.

Accés dels usuaris

L'accés i/o ús dels portals de Demian Media atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal Esperit.cat sota criteris de bona fe.

L'accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d'un preu en les condicions que en cada cas s'estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l'usuari es registri, aquest registre s'efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de Demian Media els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Esperit.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Demian Media l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de Demian Media, sense perjudici dels límits que estableix la llei de propietat intel·lectual de l’estat de Delaware i dels Estats Units d’Amèrica.

Reserva de drets: Demian Media explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. Demian Media s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de l'ARA en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de Demian Media.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del portal Esperit.cat o qualsevol contingut d'aquesta pàgina en una finestra que no pertany a Esperit.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a Esperit.cat conforme a les disposicions vigents.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web Esperit.cat.
  • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Demian Media, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.
  • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Demian Media, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

Per més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.

Responsabilitat en relació amb els continguts

Demian Media es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
Demian Media no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal Esperit.cat.
Demian Media no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d'exclusió

Demian Media LLC es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes editats per Demian Media que es facin a través d'aquest portal serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s'estableixin i que l'usuari haurà d'acceptar expressament. També implicarà l'acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de Demian Media. El fet de donar-se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització a Demian Media per a aquest tipus de comunicacions. L'usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que Demian Media indicarà en cada cas.

Generalitats

Demian Media LLC perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Demian Media no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

Demian Media podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Demian Media i els usuaris es regirà per la normativa dels Estats Units d’Amèrica vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de l’estat de Delaware.

La teva subscripció s'ha realitzat amb èxit. Benvingut a la Revista Esperit!
Finalitza el pagament per tal d'obtenir accés complet a la revista.
Bentornat, has entrat amb èxit a la Revista Esperit.
El teu compte ha estat activitat i ja tens accés a tot el contingut.