Condicions d'ús

Data efectiva 11 de febrer de 2021

Informació general de la seu electrònica o lloc web Esperit.cat

Esperit.cat (https://www.esperit.cat) és un domini d'Esperit i adreça privacitat@esperit.cat que edita la revista Esperit en multiplataforma. Mitjançant el domini Esperit.cat, l'empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web Esperit.cat.

Accés dels usuaris

L'accés i/o ús dels portals d'Esperit atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal Esperit.cat sota criteris de bona fe.

L'accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d'un preu en les condicions que en cada cas s'estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l'usuari es registri, aquest registre s'efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat d'Esperit els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Esperit.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Esperit l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització d'Esperit, sense perjudici dels límits que estableix la llei de propietat intel·lectual de l'estat de Delaware i dels Estats Units.

Reserva de drets: Esperit explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. Esperit s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions d'Esperit en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa d'Esperit.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del portal Esperit.cat o qualsevol contingut d'aquesta pàgina en una finestra que no pertany a Esperit.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a Esperit.cat conforme a les disposicions vigents.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web Esperit.cat.
  • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat d'Esperit, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.
  • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics d'Esperit, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

Per més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.

Responsabilitat en relació amb els continguts

Esperit es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
Esperit no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal Esperit.cat.
Esperit no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Disclaimers

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, THE SERVICES AND ALL SOFTWARE ARE DISTRIBUTED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WHILE WE TRY OUR BEST TO ENSURE THAT THE SERVICES ARE ALWAYS AVAILABLE, UP-TO-DATE AND CORRECT, ESPERIT DOES NOT WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. THERE MAY BE DELAYS, OMISSIONS, INTERRUPTIONS, AND INACCURACIES IN THE CONTENT OR OTHER MATERIAL MADE AVAILABLE THROUGH THE SERVICES. YOU SHOULD NOT RELY ON THE CONTENT AS A SUBSTITUTE FOR, NOR DOES IT REPLACE, PROFESSIONAL LEGAL, FINANCIAL, TAX OR MEDICAL ADVICE. IF YOU HAVE ANY CONCERNS OR QUESTIONS ABOUT YOUR HEALTH OR THE CONTENT ON THE SERVICES, YOU SHOULD ALWAYS CONSULT WITH A PHYSICIAN OR OTHER HEALTH-CARE PROFESSIONAL. PRIOR TO THE EXECUTION OF A PURCHASE OR SALE OF ANY SECURITY OR INVESTMENT, YOU ARE ADVISED TO CONSULT WITH YOUR BROKER OR OTHER FINANCIAL ADVISOR TO VERIFY PRICING AND OTHER INFORMATION. WE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR INVESTMENT DECISIONS BASED UPON, OR THE RESULTS OBTAINED FROM, THE CONTENT PROVIDED HEREIN. NOTHING CONTAINED IN THE SITE SHALL BE CONSTRUED AS INVESTMENT ADVICE. WE ARE NOT A REGISTERED BROKER-DEALER OR INVESTMENT ADVISOR AND DO NOT GIVE INVESTMENT ADVICE OR RECOMMEND ONE PRODUCT OVER ANOTHER. YOU HEREBY ACKNOWLEDGE THAT THE USE OF THE SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK.

IN NO EVENT WILL ESPERIT, ITS AFFILIATES AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, ADVERTISERS, SUPPLIERS, CONTENT PROVIDERS AND LICENSORS ("ESPERIT PARTIES") BE LIABLE (JOINTLY OR SEVERALLY) TO YOU OR ANY OTHER PERSON AS A RESULT OF YOUR ACCESS OR USE OF THE SERVICES, SUBMISSIONS OR CONTENT FOR INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, LOST SAVINGS, LOST REVENUES, OR LOST GOODWILL (COLLECTIVELY, THE "EXCLUDED DAMAGES"). THESE LIMITATIONS APPLY WHETHER THE ALLEGED LIABILITY IS BASED ON NEGLIGENCE, TORT, CONTRACT, OR OTHER THEORY OF LIABILITY, EVEN IF ANY OF THE ESPERIT PARTIES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF OR COULD HAVE FORESEEN ANY OF THE EXCLUDED DAMAGES, AND IRRESPECTIVE OF ANY FAILURE OF AN ESSENTIAL PURPOSE OF A LIMITED REMEDY. IF ANY APPLICABLE AUTHORITY HOLDS ANY PORTION OF THIS SECTION TO BE UNENFORCEABLE, THEN THE ESPERIT PARTIES' LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE FULLEST POSSIBLE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

Dret d'exclusió

Esperit es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes editats per Esperit que es facin a través d'aquest portal serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s'estableixin i que l'usuari haurà d'acceptar expressament. També implicarà l'acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis d'Esperit. El fet de donar-se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització a Esperit per a aquest tipus de comunicacions. L'usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que Esperit indicarà en cada cas.

Generalitats

Esperit perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Esperit no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

Esperit podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Esperit i els usuaris es regirà per la normativa de l'estat de Delaware a vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals estatals i federals de l'estat de Delaware.

La teva subscripció s'ha realitzat amb èxit. Benvingut a la Revista Esperit!
Finalitza el pagament per tal d'obtenir accés complet a la revista.
Bentornat, has entrat amb èxit a la Revista Esperit.
El teu compte ha estat activitat i ja tens accés a tot el contingut.